Banjšice / Spominska obeležja

Zgodovina  |  Naravne znamenitosti  |  Spominska obeležja

PLOŠČA V SPOMIN VALENTINU STANIČ  

Plošča v spomin Valentinu Stanič Neizbrisno sled je na Banjšicah pustil duhovnik Valentin Stanič, ki je tam služboval v letih od 1802 do 1809. 22. 4. 2001 so se domačini spomnili 200-letnice Staničevega prihoda na Banjšice in postavili ploščo na njegov »farovž« na Lužah. Valentin Stanič je eden najbolj znanih goriških duhovnikov 18. stoletja, rojen leta 1774. Po končanem šolanju v Salzburgu je prav tam stopil v bogoslovje in bil posvečen v duhovnika. Prva njegova služba je bila prav na Banjšicah, kjer je pogumno in veselo začel s poukom. Učil je branja, pisanja, računanja, kmetovanja, iz Gorice je prinesel črkovno gradivo in začel tiskati svoje in tuje pesmi, itd. Večkrat se je podal v Alpe in tako osvojil prenekateri vrh. V enem izmed teh odprav je bil tudi vzpon na Triglav katerega je tudi izmeril, pri tem pa sta mu pomagala dva banjškarja. Umrl je leta 1847.
VOJAŠKO POKOPALIŠČE Nagrobni kamen kot spomenik


Vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne leži v tesni dolinici, skrito v samoti vejevja. Semkaj so prinesli trupla vseh padlih avstrijskih vojakov z banjške fronte.

Vsak grob je imel svoj kamen kot spomenik, danes jih je samo še osemdeset. Na kamnih je bila medeninasta ploščica, ki so jih po zadnji vojni odstranjevali, pobrali in prodali za denar.

Dolgo je bilo pokopališče neurejeno, od leta 1982 naprej je po mednarodnih konvencijah zavarovano.

Spomenik padlim borcem

V spomin na 2. svetovno vojno so tri spominska obeležja iz NOB:

  • Na (nekdanjem) šolskem igrišču je postavljen spomenik padlim borcem  NOV (Narodna osvobodilna vojska), umrlim v taborišcih, žrtvam nasilja, vojne in talcem. Na vrhu spomenika so postavljeni trije kapniki iz jame (kraškega izvora), iz zaselka Breg. Postavitev kapnikov simbolizira Triglav.

  • Na poslopju bivše šole je vgrajena plošča v spomin na tečaj podoficirjev VDV NO (Narodna obramba),

  • Pri domu KS je spomenik padlim kurirjem.
CERKEV NA TRUŠNJAH

Cerkev na TrušnjahZgrajena je bila leta 1825 in posvečena 4. julija istega leta. Ohranjena izvirna listina potrjuje, da je cerkev posvetil goriški škof Jožef Walland. Cerkev ima tri zvonove iz leta 1992, ki jih je posvetil škof Metod Pirih. Veliki zvon je posvečen v čast sv. Duhu, ki je zavetnik te cerkve. Srednji zvon je posvečen na čast sv. Frančišku v spomin na krvavško cerkev in mali zvon pa je posvečen na čast Matere Božje s sveto Družino.


Na ozemlju sedanje župnije sta bili dve cerkvi: ena na Lužah, druga v Krvavcu.

1. Cerkev na Lužah

Posvečena je bila sv. Duhu. Njen razgled je segal po vsej planoti in bila je zgrajena v gotskem slogu.

2. Cerkev v Krvavcu

Ta je bila podobna kakor ona na Lužah in je bila posvecena sv. Francišku. Domačini se ne spominjajo sv. Franciška kot cerkvenega zavetnika, pac pa sv. Jakoba apostola. Ob Jakobovem godovnem dnevu (25. julija) imajo svoje praznovanje, »krvavški shod«. Bila je sezidana v gotskem slogu, okoli nje je bilo pokopališce.